Algemene voorwaarden

 1. Deelnemers (zoals hieronder gedefinieerd in Voorwaarde 2) komen in aanmerking voor het aanvragen van een cashbackvergoeding, zoals hieronder beschreven in Tabel 1, als zij een Actieproduct (zoals gedefinieerd in Tabel 1) aanschaffen bij een In aanmerking komende handelaar (zoals gedefinieerd in Tabel 1) tussen 00:01 (lokale tijd) op 27 januari 2020 en 23:59 (lokale tijd) op 7 februari 2020 (met inbegrip van beide datums). De cashback is beperkt tot één claim per aangeschaft Actieproduct.

 2. De actie is toegankelijk voor personen van boven de 18 die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Duitsland, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië of Nederland (Deelnemer). Aankopen die gedaan zijn bij een handelaar die niet op de lijst met In aanmerking komende handelaren staat zijn nadrukkelijk uitgesloten van deelname.

 3. Claims moeten online worden ingediend via www.ccleanerpromotions.com. Claims moeten binnen 1 tot 30 dagen na de aankoopdatum worden ingediend. De datum van aankoop geldt hierbij als dag 1. Deelnemers moeten op het claimformulier de actiecode invullen die zij bij hun aankoop hebben ontvangen.

 4. U ontvangt ter bevestiging en e-mail en een sms zodra wij de door u ingevoerde claim en gegevens hebben ontvangen.

 5. Deelnemers die onvolledige claims indienen, krijgen hier via e-mail bericht over. Zij krijgen 7 dagen de tijd om eventuele ontbrekende gegevens aan te vullen. Na die tijd zal de cashbackclaim als ongeldig worden beschouwd.

 6. Als de juiste gegevens ontbreken, wordt er een e-mailbericht verzonden en krijgt de Deelnemer 7 dagen de tijd om de vereiste gegevens te verstrekken. De cashbackclaim wordt als ongeldig beschouwd als de Deelnemer nog steeds niet voldoet aan de algemene voorwaarden.

 7. De betaling wordt per bankoverschrijving overgemaakt naar de rekening die is opgegeven bij het invullen van het online claimformulier. Amerikaanse Deelnemers kunnen de Vergoeding ook laten overmaken naar een PayPal-rekening. Het bedrag wordt in dat geval verzonden naar het e-mailadres dat is ingevuld tijdens de claimprocedure. De Organisator streeft ernaar om de vergoeding over te maken binnen 30 dagen nadat uw claim is gevalideerd. Vergoedingen worden betaald in de lokale valuta van de Deelnemer.

 8. Deelnemers kunnen tijdens de Actieperiode maximaal één (1) Claim indienen.

 9. Claims mogen alleen worden ingediend door de Deelnemer. Handelaren mogen geen claims indienen namens een Deelnemer.

 10. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele technische fouten, websitefouten of andere problemen of fouten waar wij geen controle over hebben en die de Deelnemer verhinderen om deel te nemen aan de actie.

 11. De algemene voorwaarden van deze Actie zijn opgesteld in het Engels. In geval van een conflict prevaleert de Engelstalige versie van de voorwaarden van deze Actie en enige kennisgeving of ander document met betrekking tot deze Algemene voorwaarden boven elke versie in een andere taal.

 12. Indien van toepassing, worden alle gegevens die tijdens de Actie worden vastgelegd in overeenstemming met toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming verzameld, geopend, verwerkt en opgeslagen. Behalve zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden of zoals nodig is voor uitvoering van de Actie, worden de gegevens en informatie die de Deelnemer verstrekt bij deelname aan de Actie of het claimen van de Vergoeding niet voor promotionele doeleinden gebruikt of aan derden overgedragen. Raadpleeg voor nadere informatie ons privacybeleid op: www.ccleaner.com/about/privacy-policy

 13. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze actie in te trekken en/of de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat hier enige aansprakelijkheid uit voortvloeit.

 14. De Organisator is Piriform Software Limited, 110 High Holborn, Londen, Engeland, bedrijfsregistratienummer: 07118170. Stuur geen berichten naar dit adres.

 15. E-mailadres voor correspondentie: help@ccleanerpromotions.com

Tabel 1

ActieproductIn aanmerking komende handelaarVergoeding - Amerikaanse dollar/euro/Britse pond
CCleaner Professional Plus – 2-jarig abonnementwww.ccleaner.com20/20/20

Volg uw claim

Volg de voortgang van uw claim door uw claimnummer en e-mailadres in te vullen